KALASTUS

HÖYTIÄISEN VIEHEKALASTUSLUPA

Lupa oikeuttaa kalastamaan koko järven alueella kaikilla vapakalastusvälineillä, Lehmon osakaskunnan vesialuetta lukuun ottamatta (katso kartta alla)  Lupa on voimassa kalenterivuosittain.

Viehekalastuslupa on vain vapaa-ajankalastukseen tarkoitettu.  Kaupalliseen kalastukseen luvat ostetaan vesialueen omistajilta (osakaskunnilta tai Metsähallitukselta).

Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä (vetouistelussa saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on lunastettava kalatalousalueen viehelupa.

Kalastusmaksut ovat:

 • Viikko 20 € max. 10 vapaa/venekunta
 • Kuukausi 30 € max. 10 vapaa/venekunta
 • Vuosi 60 € max. 10 vapaa/venekunta
 • Vuosi 25 € max. 3 vapaa

Uistelukilpailulupana peritään 5 €/venekunta ja lupa on voimassa kilpailuaikana. Lupa haetaan kalatalousalueelta.

Höytiäisellä uisteleminen on sallittua yhtäaikaisesti enintään kymmenellä (10) vavalla ja uistimella venekuntaa kohden.
Käytännössä rajoitus tarkoittaa siis sitä, että kun samassa veneessä on useampi henkilö, ja heistä joku kalastaa vesialueen omistajan/kalatalousalueen luvalla ja toiset yleiskalastusoikeuden nojalla, venekunnan yhtäaikaisesti käytössä oleva vapojen ja uistinten maksimäärä on rajattu joka tapauksessa enintään kymmeneen. ELY-keskuksen päätös: POSELY/3608/2021, 10.1.2022.

 

Linkistä aukeaa lupa-alueen kartta tulostettavassa muodossa.

Höytiäisen lupa-alueen kartta

 

KALOJEN ALAMITAT:

 • Rasvaevätön järvilohi 60 cm
 • Rasvaevätön järvitaimen 50 cm
 • Harjus 35 cm
 • Kuha 42 cm

 

SAALISKIINTIÖT JA RAUHOITUKSET:

 • Vapaa-ajan kalastuksessa sallitaan enintään yhden (1) rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.
 • Vapakalastuksessa sallitaan enintään yhden (1) rasvaevättömän taimenen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. 
 • Kaikessa kalastuksessa on sallittua enintään kahden (2) harjuksen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. Harjuksen saalisrajoitus koskee kaikkia kalastusmuotoja ja tapoja, kalastusta vesialueen omistajan tai kalatalousalueen luvalla sekä myös kalastusta yleiskalastusoikeuksien nojalla.
 • Rasvaevällinen järvilohi ja –taimen rauhoitettu ympäri vuoden.
 • Harjus on rauhoitettu 1.4. - 31.5.

 

Lupa-asiat ja rajoitukset tulostettavassa muodossa:

Lupatiedote 2023

 

 

HÖYTIÄISEN YHTENÄISLUPA

Lupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla ja katiskoilla, Lehmon kalastuskunnan vesialuetta lukuun ottamatta, koko Höytiäisellä.

Hinta on 4 € yksiköltä.

Pyydysten yksiköinti:

 

 • Verkko max. 3 m x 30 m   1 yks.
 • Verkko max. 6 m x 30 m   2 yks.
 • Verkko max. 3 m x 60 m   2 yks.
 • Verkko max. 6 m x 60 m   4 yks. (jne)

Katiska 1 yksikkö

Lisäksi vain yleisvettä koskevat pyydykset ja niiden yksiköinti:

 • Tuulastus ja harppuunalupa                                                                          1       yks.
 • Koukkupyynti (syöttikoukku 10 kpl, pitkäsiima enint. 100 koukkua)  1       yks.
 • Rysä < 1 m                                                                                                          1       yks.
 • Rysä > 1 m, max. 1,5 m                                                                                    3       yks.
 • Rysä > 1,5 m kaupallisen kalastuksen lupa haettava Metsähallitukselta

Nämä luvat eivät koske kaupallista kalastusta yleisvedellä ja Ahmovaaran osakaskunnan vesialueella.
Kaupallisen kalastuksen luvat yleisvesialueelle myöntää Metsähallitus ja Ahmovaaran vesialueella Ahmovaaran osakaskunta.

Kaupallista kalastusta lukuun ottamatta verkkojen sallittu enimmäispituus on 240 metriä pyynti- tai venekuntaa kohti.

 

KALASTUSRAJOITUKSET:

 • Jään alta kalastettaessa verkkojen pienin sallittu solmuväli on 55 mm.
 • Avovesikaudella kymmenen (10) metriä tai syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm tai sitä harvemmilla verkoilla. Ei koske muikkuverkkoja.
 • Koho- ja välivesipyynnissä käytettävien harvojen verkkojen pienin sallittu solmuväli on 80 mm. Rajoitus ei koske muikunpyyntiä.
 • Kalatäkyinen kohosiimapyynti kielletty ympäri vuoden.
 • Harjuslaudan käyttö kielletty ympäri vuoden.
 • Verkon pienin sallittu solmuväli on 80 mm alle kymmenen (10) metrin syvyisillä vesialueilla 1.9. lähtien jäiden tuloon saakka, alla olevan kartan osoittamalla alueella. Siian ja muikun kalastus on kuitenkin sallittua 15.10.-15.11. välisenä aikana verkoilla, joiden solmuväli on 30 mm tai pienempi.

Verkkokalastusrajoitusalue 1.9. lähtien jäiden tuloon saakka.

PYYDYSTEN MERKINTÄ

Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Verkkojadat on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki) ja pyydyksen suunta tulee osoittaa kupain. Pitkä pyydys tarvitsee välikohon jokaista alkavaa 120 m kohden.  Pyydysmerkit varustettuna yhteystiedoin on laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikköarvon mukainen määrä. Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä valvojilla on oikeus luvattomien pyydysten takavarikointiin. Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koenta-avannolle. Pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä värillisellä 1,2 m korkealla 2 cm:n heijastimella varustetulla merkkisalolla.

Pyydysten merkintä vesiliikennealueella: pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Pintapyydys tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 cm:n heijastimella. Kaikenlaisen kalastuksen ja vesillä liikkumisen yhteen sovittamiseksi kalatalousalue on esittänyt suosituksen, että pyydön suunta osoitettaisiin vähintään 15 cm:ä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla jadan molemmissa päissä. Tämä koskien myös pohjapyyntöjä.

VIEHELUPIEN JA YKSIKKÖMERKKIEN MYYJÄT:

 • Joensuu: Jokierä 044-764 6309
 • Kontiolahti: Höytiäisen Tupa
 • Kunnasniemi: Keijo Kinnunen, puh. 044-354 2338;  Matti Räsänen, puh. 050-305 4986
 • Polvijärvi: Polvijärven Kone ja Tarvike, puh. 013-631 469
 • Ruvaslahti: Jaana Leppänen, 040-911 6889

LUPIENMYYJÄT NETISSÄ:

Vieheluvan voi maksaa myös suoraan kalatalousalueen tilille: FI64 5165 0740 0198 98

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakan litkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta:
eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu