KALASTUS

Höytiäisen viehekalastuslupa

Lupa oikeuttaa kalastamaan koko järven alueella kaikilla vapakalastusvälineillä, Lehmon osakaskunnan vesialuetta lukuun ottamatta. Lupa on voimassa kalenterivuosittain. Luvan voi maksaa Höytiäisen kalatalousalueen tilille: OP FI64 5165 0740 0198 98.

Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä (vetouistelussa saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on lunastettava kalatalousalueen viehelupa.

 

Kalastusmaksut ovat:

Lupa-aika

Viikko 20 € max. 10 vapaa/venekunta. Kymmeneen (10) vapaan kuuluu myös kalastonhoitomaksuun kuuluvat vavat.

Kuukausi 30 € max. 10 vapaa/venekunta

Vuosi 50 € max. 10 vapaa/venekunta

Vuosi 25 € max. 3 vapaa/venekunta. Kolmeen (3) vapaan kuuluu myös kalastonhoitomaksuun kuuluvat vavat.

Uistelukilpailulupana peritään 4 €/venekunta ja lupa on voimassa kilpailuaikana. Lupa haetaan kalatalousalueelta.

 

Höytiäisen yhtenäislupa

Lupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla ja katiskoilla, Lehmon kalastuskunnan vesialuetta lukuunottamatta, koko Höytiäisellä. Hinta on 4 € yksiköltä.

 

PYYDYSTEN YKSIKÖINTI

Verkko             3 x 30 m   1 yksikkö

Verkko             3 x 60 m  2 yksikköä

Lisäksi aina alkavalta verkon korkeuden kolmelta (3) lisämetriltä   1  lisäyksikkö

Katiska                                                                                                            1          "

 

LISÄKSI VAIN YLEISVETTÄ KOSKEVAT PYYDÖT JA NIIDEN YKSIKÖINTI

Tuulastus ja harppuunalupa                                                                       1          ”

Koukkupyynti (syöttikoukku 10 kpl, pitkäsiima enint. 100 koukkua)  1          ”

Rysä < 1 m                                                                                                       1          ”

Rysä > 1 m, max. 1,5 m                                                                                 3          ”

Rysä > 1,5 m kaupallisen kalastuksen lupa haettava Metsähallitukselta

 

Nämä luvat eivät koske kaupallista kalastusta yleisvedellä ja Ahmovaaran osakaskunnan vesialueella.

Kaupallista kalastusta lukuun ottamatta verkkojen sallittu enimmäispituus on 240 metriä pyynti- tai venekuntaa kohti. Kaupallisen kalastuksen luvat yleisvesialueelle myöntää Metsähallitus ja Ahmovaaran vesialueella Ahmovaaran osakaskunta.

 

PYYDYSTEN MERKINTÄ

Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Verkkojadat on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki) ja pyydyksen suunta tulee osoittaa kupain. Pitkä pyydys tarvitsee välikohon jokaista alkavaa 120 m kohden.  Pyydysmerkit varustettuna yhteystiedoin on laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikköarvon mukainen määrä. Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä valvojilla on oikeus luvattomien pyydysten takavarikointiin. Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koenta-avannolle. Pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä värillisellä 1,2 m korkealla 2 cm:n heijastimella varustetulla merkkisalolla.

 

Pyydysten merkintä vesiliikennealueella: pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Pintapyydys tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 cm:n heijastimella. Kaikenlaisen kalastuksen ja vesillä liikkumisen yhteen sovittamiseksi kalatalousalue on esittänyt suosituksen, että pyydön suunta osoitettaisiin vähintään 15 cm:ä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla jadan molemmissa päissä. Tämä koskien myös pohjapyyntöjä.

 

KALASTUSKIELLOT

Jään alta kalastettaessa verkkojen pienin sallittu solmuväli on 55 mm.

 

Kesällä yli kymmenen (10) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm tai sitä harvemmilla verkoilla. Ei koske muikkuverkkoja.

 

Koho- ja välivesipyynnissä käytettävien harvojen verkkojen pienin sallittu solmuväli on 80 mm. Rajoitus ei koske muikunpyyntiä.

 

Verkon pienin sallittu solmuväli on 80 mm alle kymmenen metrin vesi-alueella 1.9. lähtien jäiden tuloon saakka. Ei koske muikkuverkkoja.

 

Kartta lupa-alueesta ja verkkokalastusrajoitusalueesta 1.9. lähtien jäiden tuloon saakka.

 

Kalatäkyinen kohosiimapyynti kielletty ympäri vuoden.

 

Harjuslaudan käyttö kielletty ympäri vuoden.

 

KALOJEN ALAMITAT:

- Rasvaevätön järvilohi                 60 cm

- Rasvaevätön järvitaimen           50 cm

- Harjus                                           35 cm

- Kuha                                            42 cm

 

Saaliskiintiö:

Vapaa-ajan kalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Vapakalastuksessa sallitaan kahden (2) rasvaevättömän taimenen saaliiksi ottaminen venekuntaa ja vuorokautta kohti.

Rasvaevällinen järvilohi ja –taimen rauhoitettu ympäri vuoden.

 

Höytiäisen lupaesite ja kalastusrajoitukset 2021 tulostettavassa muodossa.

 

KALASTUSLUPIEN MYYJÄT

Viehelupa ja pyydysyksikkömerkkien myyjät:

Joensuu: Jokierä 044-7646309

Kontiolahti: Höytiäisen Tupa

Kunnasniemi: Keijo Kinnunen, puh. 044-3542338;  Matti Räsänen, puh. 050-305 4986

Polvijärvi: Polvijärven Kuva-Soppi, puh. 013-631701

Ruvaslahti: Jaana Leppänen, 040-9116889

Huhmari: Lomakeskus Huhmari, puh. 0207691230

Kalakortti.com

 

Vieheluvan myyjät verkossa:

Verkkokaupasta: www.kalapassi.fi www.eraluvat.fi

 

 

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html