Osakaskunnat

Osakaskunnat

Kalatalousalueella on 50 osakaskuntaa ja 118 muuta vesialueen omistajaa. Osakaskunnista yli 1000 hehtaaria vesialuetta omistavia osakaskuntia on 7, yli 500 hehtaaria omistavia 1 ja neljä yli 50 hehtaaria vesialuetta omistavia osakaskuntia. Höytiäisen järvialtaalla vesialueita omistavat Ahmovaaran-, Kinahmon-, Kontiolahden-, Kunnasniemen-, Lehmon-, Martonvaara-Ruvaslahden-, Puson-, Sotkuman- ja Rauanjärven osakaskunnat. Muista vesialueen omistajista mainittakoon Metsähallitus, joka omistaa 13 104 hehtaarin suuruisen yleisvesialueen.

Ohjeistusta osakaskunnille

Kalatalouden keskusliiton kotisivuilta löytyy kattava tieto- ja ohjeistuspaketti osakaskunnille, joihin kannattaa tutustua: https://ahven.net/osakaskunnat-etusivu/

Osakaskunnat vastaavat vesialueiden omistajina alueidensa hoidosta ja kalastuksesta, mahdollisesti yhdessä kalatalousalueen kanssa. Mitä kaikkea osakkuuteen ja omistajuuteen liittyy, on laaja kokonaisuus käsittäen paljon muutakin kuin kalastuksen. Myös tästä asiasta löytyy hyvä tiedote Kalatalouden keskusliitolta: https://ahven.net/osakaskunnat-etusivu/vastuullinen-omistajuus/